Let`s roll the world!

Kvalita overená certifikátmi

Certifikáty systému manažérstva a autorizovanej distribúcie ložísk

Za podnety pre trvalé zlepšovanie kvality našej práce vďačíme v značnej miere práve Vám, našim klientom. Efektívnosť zavedeného systému riadenia kvality v spoločnostiach IMET Group je periodicky preverovaná i nezávislými audítormi certifikačnej spoločnosti Det Norske Veritas.

Spoločnosť IMET-AKE s.r.o. je držiteľom niekoľkých prestížnych certifikátov, ktorými dokladuje kvalitu procesov zabezpečujúcich správne skladovanie a dodávku ložísk od výrobcu až priamo k Vám.

0
krajín
v ktorých pôsobíme
0
ročné
skúsenosti
0
+
zamestnancov