Let`s roll the world!

Výroba ložísk

Výroba ložísk AKE a KLF-ZVL

Do skupiny IMET-Group patria aj tieto dva výrobné závody, na výrobu špeciálnych valivých a klzných ložísk:

Našou misiou je individuálnym prístupom a spoľahlivosťou vytvárať dlhodobý komfort pre našich partnerov.
Mgr. Peter Šipošriaditeľ spoločnosti IMET-AKE s.r.o.

Sme súčasťou IMET Group

Úspechom IMET Group je viac než súčet výsledkov jej spoločností, ich divízií, odštepných závodov a obchodných zastúpení. Našou šancou i prioritou je vzájomná spolupráca.

0
krajín
v ktorých pôsobíme
0
ročné
skúsenosti
0
+
zamestnancov