Let`s roll the world!

Kontakty

Kontakty spoločnosti IMET-AKE s.r.o.

Vedenie spoločnosti

Mgr. Peter Šipoš
Generálny riaditeľ spoločnosti

Slovensky
English
Pусский
Magyar

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 12

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 905 267 674

Emailová adresa

sipos@imet.sk

Viera Hašková
Asistentka riaditeľa

Slovensky
English

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 53

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 905 562 342

Emailová adresa

haskova@imet.sk asist.ake@imet.sk

Marcel Minarič, MBA
Výkonný riaditeľ spoločnosti

Slovensky
English

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 52

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 907 806 774

Emailová adresa

minaric@imet.sk

Oddelenie predaja ložísk

Pavol Vadovič
Vedúci obchodného oddelenia

Ladislav Stop
Vedúci obchodného oddelenia

Adriana Hilmerová
Oddelenie predaja ložísk

Slovensky

Číslo pevnej linky

+421 2 6020 29 76

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 917 643 020

Emailová adresa

vadovic@imet.sk
Slovensky
English
Deutsch
Pусский

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 29

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 907 893 432

Emailová adresa

stop@imet.sk
Slovensky

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 18

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 917 680 315

Emailová adresa

hilmerova@imet.sk ake.predaj.ba@imet.sk

Marek Hulín
Oddelenie predaja ložísk

Slovensky
English
Pусский

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 22

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 905 943 675

Emailová adresa

hulin@imet.sk ake.predaj.ba@imet.sk

Ing. Ingrid Kačírová
Oddelenie predaja ložísk

Slovensky
English
Deutsch

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 72

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 915 398 485

Emailová adresa

kacirova@imet.sk ake.predaj.ba@imet.sk

Mgr. Sergii Rubtsov
Oddelenie predaja ložísk

Slovensky
English
Pусский

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 57

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 917 568 658

Emailová adresa

rubtsov@imet.sk ake.predaj.ba@imet.sk

Ing. Nadežda Zajícová
Oddelenie predaja ložísk

Ing. Ľubomír Sekeľ
Vedúci obchodného oddelenia

Slovensky
English
Deutsch
Pусский
Italiano

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 59

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 917 890 253

Emailová adresa

zajicova@imet.sk ake.nakup.ba@imet.sk
Slovensky
English
Pусский

Číslo pevnej linky

+421 5 57 28 78 67

Pracovisko

Košice

Mobilné číslo

+421 907 386 254

Emailová adresa

sekel@imet.sk

Oddelenie nákupu ložísk

Ing. Miloš Haluza
Oddelenie nákupu ložísk

Slovensky
Pусский

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 20

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 905 943 683

Emailová adresa

haluza@imet.sk ake.nakup.ba@imet.sk

Eva Šáleková
Oddelenie nákupu ložísk

Slovensky
English
Pусский

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 38

Pracovisko

Bratislava

Emailová adresa

salekova@imet.sk ake.nakup.ba@imet.sk

Ing. Zuzana Jonášová
strategický nákupca

Slovensky
English
Deutsch

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 38

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 917 730 169

Emailová adresa

jonasova@imet.sk ake.nakup.ba@imet.sk

Oddelenie logistiky - sklad

Peter Markoš
Vedúci oddelenia logistiky

Rastislav Slovák
Oddelenie logistiky - sklad

Slovensky

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 91

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 907 724 559

Emailová adresa

markos@imet.sk logist@imet.sk
Slovensky

Číslo pevnej linky

+421 2 60 20 29 92

Pracovisko

Bratislava

Mobilné číslo

+421 908 705 274

Emailová adresa

slovak@imet.sk logist@imet.sk
0
krajín
v ktorých pôsobíme
0
ročné
skúsenosti
0
+
zamestnancov

Sme súčasťou IMET Group

Úspechom IMET Group je viac než súčet výsledkov jej spoločností, ich divízií, odštepných závodov a obchodných zastúpení. Našou šancou i prioritou je vzájomná spolupráca.