Let`s roll the world!

Dôvody prečo si vybrať IMET-AKE

6 dôvodov prečo si vybrať IMET-AKE, s.r.o.

SPOĽAHLIVOSŤ

Náš zákazník sa môže spoľahnúť na to, že dostane to čo si u nás objednal načas a v požadovanej kvalite. Dodržiavame dohodnuté a zodpovedne plníme termínové a vecné očakávania našich dodávateľov a zákazníkov.

STABILITA

V našej oblasti pôsobíme už viac ako 25 rokov a máme za sebou stovky spokojných veľkých, stredných i menších firemných zákazníkov pôsobiacich v rôznych odvetviach hospodárstva. Väčšina z nich má charakter dlhodobých viacročných stabilných partnerstiev.

CENOVÁ KONKURENCIESCHOPNOSŤ

Sme priamym zástupcom popredných svetových výrobcov ložísk a príslušenstva, pričom u väčšiny z nich sa radíme do kategórie TOP distribútor, čo nám dáva predpoklady byť v rámci zastupovaných značiek cenovo zaujímavý pre široké spektrum našich existujúcich i nových potenciálnych klientov.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Ochotne a pozorne načúvame požiadavkám našich klientov a snažíme sa vždy nakombinovať technicky, ekonomicky a logisticky najvýhodnejšie riešenie zodpovedajúce ich očakávaniam, prípadne spoločne navrhnúť úplne nové riešenie v rámci našich technických a výrobných kapacít.

TECHNICKÁ ODBORNOSŤ

Okrem spolupráce s poprednými svetovými výrobcami disponujeme aj dvoma vlastnými výrobnými závodmi na výrobu presných a špeciálnych ložísk, čo nám umožňuje sa zaoberať aj náročnejšími technickými zadaniami vyplývajúcimi z požiadaviek našich klientov, navrhujeme zlepšenia smerujúce k zvýšeniu úžitkových vlastností nami dodávaných produktov.

ĽUDSKÝ PRÍSTUP

Našich zákazníkov a partnerov vnímame nielen ako firmy, ale predovšetkým cez ľudí, ktorí v týchto firmách pracujú a teší nás rozprávať sa o ich problémoch, pocitoch a potrebách a spoločne prinášať pre nich také riešenia, ktoré im prinášajú radosť a úspech.

0
krajín
v ktorých pôsobíme
0
ročné
skúsenosti
0
+
zamestnancov